ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ

ครั้งแรกกับงานกาชาด กลางสวนลุมพินี

เพื่อเฉลิมฉลอง 125 ปี สภากาชาดไทย

"ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม"

Re-Pro

หลักสูตร 100 ชั่วโมงคุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา

สร้างความสำเร็จในการประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้จริง

สนใจสมัคร https://goo.gl/forms/4WqvnJJE6UxrtmPb2

Official Facebook www.facebook.com/reprobynida/

กิจกรรมสมาคม

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มอบหมายให้สมาคมนักศึกษาเก่า...

สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ ชมรม คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ ดำเนินภาระกิจ ปลูกป่า ปีที่ 4 วันที่ 6 - 8 ก.ค.61...