ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ

ร่วมบริจาคทุนการศึกษา โดยโอนเงินเข้าบัญชี "กองทุนการกุศล สพบ.” ธ.ทหารไทย เลขที่ 157- 2-19553-3 ภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 (ผู้บริจาค จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร นำไปหักลดหย่อนภาษีได้)

Re-Pro

หลักสูตร 100 ชั่วโมงคุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา

สร้างความสำเร็จในการประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ได้จริง

สนใจสมัคร https://goo.gl/forms/4WqvnJJE6UxrtmPb2

Official Facebook www.facebook.com/reprobynida/

กิจกรรมสมาคม

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มอบหมายให้สมาคมนักศึกษาเก่า...