สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กิจกรรมเพื่อสังคม และ พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

ศิษย์นิด้า และ สหฟาร์ม  ร่วมกิจกรรม ถวายความจงรักภักดี แจกอาหารพระราชทาน 35,000 กล่อง ให้กับ ประชาชนผู้มาเคารพพระบรมศพ ร.๙ วันที่ 19 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรม ถวายความจงรักภักดี

เพื่อสร้างความสามัคคีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของนิด้า ทุกคณะ ทุกสมาคม ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก วันที่ 18 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: งานสังสรรค์ นิด้า เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560

มาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณทรงศักดิ์ มธุพยนต์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคม  เป็นผู้แทนสมาคม ร่วมงาน GSPA NIDA KORAT NIGHT และร่วมรับฟัง Dinner Talk หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาเมืองโคราช ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ณ โรงแรมวีวัน โคราช อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: สนับสนุนกิจกรรม GSPA NIDA KORAT NIGHT

เพื่อสร้างความสามัคคีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของนิด้า ทุกคณะ ทุกสมาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: งานนิด้าเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560