นายสุมิตร เพชราภิรัชต์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย พ.อ.กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการสมาคม  ได้มาร่วมงานร่วมกับผู้บริหารสถาบัน  ในช่วงเย็นของวันที่ 2 กันยายน 2558  คือ พบปะหารือกับนายกสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ คนล่าสุด คือ คุณปัญญา ผลธัญญา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า อาทิ คุณอัจฉราวรรณ  ลิ้มเล็งเลิศ ต่อจากนั้นได้ไปร่วมงานฉลองวาระพิเศษ คืนสู่เหย้าคณะรัฐประศาสนศาสตร์  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า ในรูปแบบงาน กาล่า ค็อกเทล และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศ.ดร.นิสดาร์ก  เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในงาน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง และได้รับเกียรติพิเศษจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอีกด้วย