ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เชิญนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคม   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง และเคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง นั้น ได้มีผู้แทนสมาคม คือ คุณดำรงค์ รุ่งเรืองสิ่งแวดล้อม คุณดำรงค์ รุ่งเรือง ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว และพลเอกไพบูลย์  กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนาและที่ปรึกษากิตตมศักดิ์สมาคมฯ  ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมปลูกป่า และ ทำโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง 

 

          ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสานสัมพันธ์และกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามฐานกิจกรรมบริเวณชายหาด ณ เคียงทะเลรีสอร์ท หาดแม่รำพึง ช่วงเย็นมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อสู่ขวัญรับน้อง ณ ลานชมทะเล และร่วมกิจกรรมกลางคืน  ภายใต้งานชื่อว่า “อโลฮ่า ฮูลาฮูล่า ลั้ลลา ทะเล้ทะเล” และยังมีคณะผู้บริหารสถาบัน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ,รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน ประชาสัมพันธ์โครงการพระบรมรูปและเหรียญที่ระลึกฯ และโครงการกองทุนเพื่อน้อง ซึ่งมีนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าร่วมงานกว่า 200 คน โดยมียอดบริจาคบูชาเหรียญที่ระลึกฯ จำนวน 38,200 บาท