สมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม สมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (อุบลราชธานี) นำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565
อ่านข่าวทั้งหมด ได้ที่ http://www.nida.ac.th/.../63-photos-news-2565/2382-651026
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืน