วันที่ 20 ตตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน Kick off เปิดตัว "กาชาดนิด้าออนไลน์ ประจำปี 2563" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวชี้แจงความเป็นมาและรูปแบบการจัดงานกาชาดนิด้าออนไลน์ในครั้งนี้ 

อ่านเพิ่มเติม: Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563

          สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ UOB Bank จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.- 17.30 น. ณ ห้องอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

          ยกระดับธุรกิจไทย ก้าวไกลไปกับ Alibaba โดย วิทยากร..คุณชภัฏศา บุพทักษิณ (นุ้ย) ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญ ALIBABA.COM Feyverly Co., Ltd. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ecommerce แนะนำการสมัครใช้ Alibaba รวมถึง ทำ workshop เป็นรายบุคคล สอนการลงสินค้าขึ้นขายบน Alibaba. และ Biz Smart  โดยคุณพิษณุ หิรัญพฤกษณ์ BB Senior Team Leader3

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-Commerce Alibaba & Biz Smart

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ สนาม ปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และพิธีมอบรางวัลเรียนดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่/รางวัลต่างๆ 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีไหว้ครู และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7 /2563 ห้อง VIP 6 สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

อ่านรายงานที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 /2563