สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามแนบ กดอ่านที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4 /2563 ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่านรายงานที่นี่

          สติกเกอร์ไลน์ Witty NIDA : by NIDA Alumni Connect 40 ตัว น่ารักๆ มาแล้วจ้า โหลดใช้งานได้แล้วในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม: Download ใช้งานได้แล้วในวันนี้

          โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (NIDA MAX) และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานบริจาค NIDA Talk>To Home เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่อมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

          สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เดินทางไปร่วมงาน เครือข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ครั้งที่ 24 จังหวัดอุดรธานี 24th Nida Network 2020 in Udonthani “ฮักแพง แบ่งปัน โฮมกัน GSPA” ซึ่งจัดโดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ช่วงเช้า คณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตร MPA MPPM ทุกศูนย์การศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรม รศ.นิด้า "นิด้าสานฝัน แบ่งปันน้องๆ" โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยหมากกล่ำ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

อ่านเพิ่มเติม: 24th NIDA Network 2020 in Udonthani