สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า และ เครือนิด้า สีคิ้ว ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและชมรมทำความดีมีความสุข จัดโครงการทำความดีมีความสุข ปีที่ 14 ณ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มอบทุนการศึกษา มากกว่าทุกปี โดยได้มอบทุนการศึกษา 360 ทุน 397,500 บาท  มอบเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 13 โรงเรียน 140,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 537,500 บาท นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็ก และชาวบ้าน 600 คน  แจกเครืองเรียน ขนม ตุ๊กตา ผ้าห่ม 400 คน เล่นเกม สนุกชิงรางวัล กิจกรรม “เด็กดี โตไปไม่โกง” อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการทำความดีมีความสุข ปีที่ 14

เมื่อวันที่ 2 - 3  มกราคม 2563 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ของนิด้า

อ่านเพิ่มเติม: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๐

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรอาวุโส เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ชมเบื้องหน้า เบื้องหลัง สรุปงาน ร้านกาชาดนิด้า ปี62 ณ สวนลุม 15-24 พ.ย.62 ขอบคุณ ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้อง นิด้า กว่างานจะสำเร็จด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม: นิด้า ให้กาชาด ส่งต่อการให้ที่งดงาม

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเฝ้าถวายรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี 2561 จำนวน 1,500,000 บาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อ่านเพิ่มเติม: เข้าเฝ้าถวายรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี 2561