สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมฯ ร่วมถวายเงินกาชาด นิด้า ครั้งที่ 2 ปี 2560 จำนวนเงิน 1.5 ล้านบาท พร้อมนำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: ถวายเงินกาชาด นิด้า ครั้งที่ 2 ปี 2560

          พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ใน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวาระที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564 จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: แสดงความยินดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: พิธีปลูกต้นรวงผึ้งวันวิสาขบูชา

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” จัดกิจกรรมมอบสิ่งของจำเป็น ข้าว ผ้าห่ม และปูนทำทางถนน ให้กับ ชาวบ้าน ดงพญา บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่ม ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 61 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรม “ปลูกรัก กับ คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” ปลูกป่า valentile ปลูกต้นไม้ด้วยความรัก โดย ร่วมงาน พิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูป่า” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ.สันติสุข จ.น่าน 

อ่านเพิ่มเติม: ปลูกป่า เขาหัวโล้น น่าน ร่วมกับ ชมรมคนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ และสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย...