สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ และคณาจารย์ต่างๆ ชองสถาบัน พร้อมกับ คณะกรรมการสมาคมและน้องๆ สโมสรนักศึกษา มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ Hall of Frame เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: งานสังสรรค์ปีใหม่ สมาคม.

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรม”ทำความดีมีความสุข” จัดกิจกรรม ทำความดี มีความสุข ปีที่ 13 มอบทุนการศึกษา ให้กับ เด็กนักเรียนที่ยากไร้ โรงเรียน ห้วยปลาหลด และโรงเรียนบนดอยมูเซอร์ อ.แม่สอด จ.ตาก รวม 7 โรงเรียน 185 ทุนๆละ 1,000 รวม 185,000 บาท พร้อมกับบริจาคอุปกรณ์ เครื่องเรียน เครื่องกีฬา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเล่น ยาเวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็น  รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนกว่า 500 คน เมือวันที่ 5 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ อ.แม่สอด จ.ตาก

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนมัธยมวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) พร้อมทั้งสมทบทุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำแดง 10,500 บาท สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น  1,350,015.50 บาท

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีเคารพธงชาติและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช และ บริเวณศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนปัญญา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเคารพธงชาติและพิธีทำบุญตักบาตร

          เมื่อวันนี้ 20 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีสมโภชพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ณ ศาลาประดิษฐาน บริเวณสวนน้ำตกสายม่าน โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้เดินทางมาทำพิธีเบิกพระเนตรและแป้งเจิม พระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้รอบฐานองค์พระ พร้อมแจกวัตถุมงคล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือ สมเด็จวัดระฆัง ให้กับผู้เข้าร่วมงานในพิธีสมโภชวันนี้ จากนั้นเข้าสู่พิธีการบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ภายหลังพิธีสงฆ์เสร็จสิ้น ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีส่วนสำคัญในการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญา ได้แก่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสมโภชพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน