ศิษย์นิด้า และ สหฟาร์ม  ร่วมกิจกรรม ถวายความจงรักภักดี แจกอาหารพระราชทาน 35,000 กล่อง ให้กับ ประชาชนผู้มาเคารพพระบรมศพ ร.๙ วันที่ 19 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรม ถวายความจงรักภักดี

มาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณทรงศักดิ์ มธุพยนต์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคม  เป็นผู้แทนสมาคม ร่วมงาน GSPA NIDA KORAT NIGHT และร่วมรับฟัง Dinner Talk หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาเมืองโคราช ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ณ โรงแรมวีวัน โคราช อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม: สนับสนุนกิจกรรม GSPA NIDA KORAT NIGHT

เพื่อสร้างความสามัคคีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของนิด้า ทุกคณะ ทุกสมาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: งานนิด้าเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560

เพื่อสร้างความสามัคคีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของนิด้า ทุกคณะ ทุกสมาคม ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก วันที่ 18 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: งานสังสรรค์ นิด้า เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ , สำนักงานเขตคันนายาว , สำนักการระบายน้ำ , สำนักสิ่งแวดล้อม , กองสวนน้ำบึงกุ่ม , โรงเรียนคันนายาว , ร้อย รส. ร.12 พัน.3 รอ. , สถานีตำรวจบางชัน , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคันนายาว และชุมชนในเขตคันนายาว จัดพิธีเปิดโครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว