คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พันเอก กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ    ได้เข้าร่วมงาน  สานสัมพันธ์ “นิติพัฒน์” ประจำปี 2558    และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่ชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ จำนวน 20,000 บาท โดยผู้รับมอบคือ คุณบุญชวน  วิภูษณวนิช  ประธานชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์    อีกทั้งทางชมรม ยังได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: สนับสนุนการจัดงาน สานสัมพันธ์ “นิติพัฒน์” ประจำปี 2558

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วม พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

          คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คุณศุภเกียรติ ตันตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร  ได้มาร่วมงาน  คืนสู่เหย้าคณะสถิติประยุกต์ “Orange Night 2015 ”    และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้แก่สมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์  จำนวน 20,000 บาท โดยผู้รับมอบคือ สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์

อ่านเพิ่มเติม: สนับสนุนการจัดงาน คืนสู่เหย้าคณะสถิติประยุกต์ “Orange Night 2015”

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ The 5th NIDA King’s Cup Donated by NIDA Alumni Association ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา กม.9 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาเก่าฯ และรายได้ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม: แข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และพิธีไหว้ครู ประจำปี วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า และจัดงานเลี้ยงอาหารแสดงความยินดีแด่นักศึกษาเก่าดีเด่น พร้อมครอบครัว ณ Hall of Fame (หอเกียรติยศ) อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558