เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 หมาวิทยาลัยเชียงใหม่