เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 17.09 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อองค์พระ และมีพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ด้วย

          พิธีพุทธาภิเษก นี้ ได้จัดขึ้น ณ วัดไตรมิตรวิทยาวิทยารามวรวิหาร โดยสมเด็จพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          พิธีการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พิธีบวงสรวง บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ โดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมในพิธี นำโดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี , คณะผู้บริหาร คณบดี , ผู้อำนวยการฯ , คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมฯ และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก 

           ลำดับถัดไป คือ พิธีพุทธาภิเษก ภายในพระอุโบสถ โดยสมเด็จพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานจุดเทียนชัย โดยมีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ได้แก่

1.พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

2.พระมงคลสุทธิคุณ (ฟู) วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

3.พระสิทธิญาณมุนี (สุรินทร์) วัดคูหาสวรรค์ กรุงเทพฯ

4.พระสรภาณโกศล (ภานุพงษ์) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

5.พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

6.พระครูปทุมวรกิจ (ชำนาญ) วัดชินวราราม จ.ปทุมธานี

7.หลวงปู่นนท์ จันทะวิโร วัดเขาพรานธูป จ.ประจวบคีรีขันธ์

          และในช่วงท้ายของพิธี พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานดับเทียนชัยพิธีพุทธาภิเษกนี้ด้วย

           สำหรับการเปิดให้บริจาคบูชาพระพุทธวจนะปัญญาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2558 ผู้สนใจที่ต้องการบริจาคบูชาและสั่งจองเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักงาน สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช โทร. 02-727-3342 (คุณณัฐกมลล์)