สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าคณะรัฐประศาสนศาสตร์   “One Happy Family GSPA ครอบครัวสุขสันต์ วันคืนสู่เหย้า”  เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ นิด้า 

ในวันดังกล่าว สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ฯ  โดย คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์  นายกสมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย  ในส่วนของสมาคมได้รับเกียรติจาก คุณ    สุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายก, พ.อ.กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ, คุณดำรงค์ รุ่งเรือง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว และคุณทัศน์พงษ์ สกุลคู นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาร่วมงานดังกล่าว

บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน จากศิษย์เก่าทุกๆ รุ่น ที่มาร่วมงาน  และกิจกรรมบนเวทีที่หลากหลาย  โดยมีนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ท่านปัจจุบัน คือ พลโท ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานทุกๆ คน