สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

 

โดยผู้มาร่วมในวันนี้ ได้แก่ นายกสมาคมฯ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ , พันเอก กฤษกมล  มะลิทอง เลขาธิการสมาคม , คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์ อุปนายกสมาคม, คุณประชา เทศพานิช, คุณเกศสุดา ศาลิคุปต์ กรรมการ,  คุณสโรชินี ศิริวัฒนา อุปนายกชมรมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์, คุณนิติกร หนุนนาค , คุณชุมพร  สุขประสงค์ผล กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักพระราชวังทั้ง 2 ท่าน โดยการแนะนำจากคุณประชา เทศพานิช และคุณเกศสุดา ศาลิคุปต์ ที่ได้นำทางผู้มาร่วมถวายพระพรได้กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภายในพระบรมมหาราชวัง และยังนำชมพิพิธภัณฑ์เครื่องยศ (Regalia) หรือเครื่องราชอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบในราชการแผ่นดิน, พิพิธภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ไทย เป็นที่ประทับใจแก่ทุกคนเป็นอย่างสูง