เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง

 

เวลา 19.00 น. คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะกรรมการสมาคม และผู้ติดตาม  ได้แก่ พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ,  พลตรีกฤษกมล มะลิทอง , คุณธนากร เกษตรสุวรรณ, คุณสุธรรม นิ่มพิทักษ์พงศ์, ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค, คุณนิรันดร์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม,  คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ, คุณเฉลิมพล ชัยวรพงศา, คุณปาริชาต โตวิวัฒน์ , คุณทรงเกียรติ วัฒนวิทย์ , คุณสุภาพร แสงชูโต , คุณวิศิษฐ์ จิตรโรจนรักษ์, คุณเกศสุดา ศาลิคุปต, คุณสิทธิไชย วัฒนศรานนท์ พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าแต่ละคณะของสถาบัน ต่างก็ได้ร่วมพิธีในรอบนี้โดยพร้อมเพรียงกัน