คุณดุสิต ปิยะทัต อุปนายกสมาคม  ได้ระดมทุนกรรมการสมาคม, นายกกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าหลายท่าน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ จำนวน 2 ตัว ก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ เนื่องในวันอาสาฬหบุชา เข้าพรรษา ที่ผ่านมา