สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท ให้กับชมรมเครือข่ายนิด้าภาคตะวันออกในงานเลี้ยงประจำปี ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ ซิตี้ จ.ชลบุรี