เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ , สำนักงานเขตคันนายาว , สำนักการระบายน้ำ , สำนักสิ่งแวดล้อม , กองสวนน้ำบึงกุ่ม , โรงเรียนคันนายาว , ร้อย รส. ร.12 พัน.3 รอ. , สถานีตำรวจบางชัน , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคันนายาว และชุมชนในเขตคันนายาว จัดพิธีเปิดโครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน แก้วโพธิ์เนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดกรวยถวายพระพร และกล่าวเปิดโครงการฯ , นางศิริพร สุริยะโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การเก็บขยะ กิ่งไม้ ตอไม้ วัชพืชในและริมลำบึงกุ่ม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ ไม้ดอกสีเหลือง สมุนไพร พืชผักสวนครัว นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดราวสะพาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนสำหรับสร้างราวสะพานจำนวน 10,000 บาท และสนับสนุนค่าต้นไม้และดอกไม้ อีกจำนวน 5,000 บาท โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน ทำให้การดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี