สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กิจกรรมเพื่อสังคม และ พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ลงพื้นที่มอบเงินที่รับการบริจาคจากนักศึกษาเก่า อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 120,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานผ่านพลตรีอัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มาขอรับความช่วยเหลือกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560