สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ ชมรม คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ ดำเนินภาระกิจ ปลูกป่า ปีที่ 4 วันที่ 6 - 8 ก.ค.61 เรียบร้อย

 วันที่ 6 ก.ค.61

ตรวจสอบและประเมินผล ต้นไม้ 100 ไร่ พื้นที่ บ.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ซึ่งเข้าโครงการ ปลูกป่าเป็นปีที่ 4 แล้ว

 

ผลการประเมิน ..

ต้นไม้เจริญเติบโตในขั้นดี และดีมาก คนต้นน้ำได้รับเงิน ค่าปลูกปีที่ 4 เรียบร้อย

 

วันที่ 7 ก.ค.61  ช่วงเช้า

ตรวจสอบและประเมินผล ต้นไม้ 100 ไร่ พื้นที่ บ.ป่าอ้อย อ.สันติสุขจ.น่าน ซึ่งเข้าโครงการ ปลูกป่าเป็นปีที่ 3 แล้ว

 

ผลการประเมิน ..

ต้นไม้เจริญเติบโตในขั้นดี และดีมาก คนต้นน้ำได้รับเงิน ค่าปลูกปีที่ 3 เรียบร้อย

 

วันที่ 7 ก.ค.61 ช่วงบ่าย

ตรวจสอบและประเมินผล ต้นไม้ 100 ไร่ พื้นที่ บ.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ซึ่งเข้าโครงการ ปลูกป่าเป็นปีที่ 2 แล้ว

 

ผลการประเมิน ..

ต้นไม้เจริญเติบโตในขั้นดี ปานกลาง มีบางพื้นที่ ยังต้องปรับปรุงซ่อมแซม คนต้นน้ำได้รับเงิน ค่าปลูกปีที่ 2 เรียบร้อย

 

พร้อมกันนี้ วันที่ 7 ก.ค.61

ยังปลูกป่า เพิ่มเติม ในพื้นที่ บ.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง อีก 50 ไร่ 

 

วันที่ 8 ก.ค.61

ดำเนินการประชุม เตรียมความพร้อม จัดทำ "ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูป่า" ณ บ้านป่าอ้อย อ.สันติสุข และเตรียมการปลูกป่า พื้นที่ใหม่ อีก 180 ไร่ ณ บ้านป่าแหลว อ.สันจิสุข ใน วันที่ 16 เดือน สิงหา นี้ ต่อไป