สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ และคณาจารย์ต่างๆ ชองสถาบัน พร้อมกับ คณะกรรมการสมาคมและน้องๆ สโมสรนักศึกษา มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ Hall of Frame เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562