เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และ พิธีปลูกต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10” ณ บริเวณศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนะปัญญา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาธรรมชาติให้มีความยั่งยืนสืบไป