สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ” ร่วมใจ ช่วยภัย น้ำท่วม คนอีสาน จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ 19 ก.ย. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนำของบริจาคลงพื้นที่ 6 จุด 

 

1. เทศบาลโพนงาม อ.เดชอุดม 450 ครัวเรือน 
2. บ้านวังยาง (อบต.บุ่งหวาย) อ.วารินชำราบ 200 ครัวเรือน
3. ชุมชนหาดคูเดื่อ ต.จะระแม อ.เมือง 400 ครัวเรือน
4. ชุมชนห้วยม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง 250 ครัวเรือน 
5. บ้านทัพไทย ต.จะระแม อ.เมือง 100 ครัวเรือน
6. บ้านท่ากกแห่ ต.จะระแม อ.เมือง 110 ครัวเรือน 

สรุปรวม 1,510 ครัวเรือน ‼️

สรุปของบริจาค 

1. ถุงยังชีพ 1,350 ถุง ประกอบด้วย

- ข้าวสาร 45 กระสอบๆละ 50 ก.ก.
- บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 7,000 ซอง
- ปลากระป๋อง 2,000 กป.
- น้ำมันพืช 1,000 ขวด
- น้ำปลา 1,000 ขวด
- สบู่ 1,000 ก้อน
- น้ำ3,000 ขวด
- กระดาษทิชชู่ 1,000 ม้วน

2. เรือ พร้อมเครื่องหางยาว 1 ลำ

3. จักรยาน 1 คัน

4. ข้าวสาร ถุง 5 ก.ก.110 ถุง

5. เสื้อผ้ามือสองสภาพดี 8 ถุงใหญ่

6. รองเท้ามือสอง 3 ถุง

7. เสื้อคอกลม ใหม่ 600 ตัว

 

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุน

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

2. ชมรมคนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ

3. ซุนวู เอนเตอร์ไพร์ซ และบริษัทในเครือ

4. บ.ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง สนับสนุน รถตู้คอนเทรนเนอร์

5. กลุ่ม 365 ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

6. ศิษย์เก่า ใจรักมั่น ศึกษาวัฒนา

7. ครอบครัว พันธุ์โกศล

8. ครอบครัว กิตติฤดีกุล

9. ศิษย์เก่า รสอ.

รวมเงินบริจาค 94,999 บาท + สิ่งของบริจาค รวมมูลค่า 320,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่น้อยกว่า 1,500 ครัวเรือน ขอบุญกุศลครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป