สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า และ เครือนิด้า สีคิ้ว ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริตและชมรมทำความดีมีความสุข จัดโครงการทำความดีมีความสุข ปีที่ 14 ณ โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มอบทุนการศึกษา มากกว่าทุกปี โดยได้มอบทุนการศึกษา 360 ทุน 397,500 บาท  มอบเงินซื้ออุปกรณ์การศึกษา 13 โรงเรียน 140,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 537,500 บาท นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็ก และชาวบ้าน 600 คน  แจกเครืองเรียน ขนม ตุ๊กตา ผ้าห่ม 400 คน เล่นเกม สนุกชิงรางวัล กิจกรรม “เด็กดี โตไปไม่โกง” อีกด้วย