เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 62 สมาคมนักศึกษาเก่า ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนสุด Exclusive กับคนพิเศษของนิด้า ภายใต้ธีมงาน "Proud To Be NIDA"

          ร่วมภาคภูมิใจ กับการรับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีที่เป็นนักศึกษาเก่าของสถาบัน ร่วมภาคภูมิใจ กับการส่งมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายของคณาจารย์นิด้า เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ และร่วมภาคภูมิใจ กับการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า และประชาคมนิด้านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย ณ ห้อง BCC Hall โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว