โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตร นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (NIDA MAX) และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 บัญชี "กองทุนการกุศล สมาคม สพบ." ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์เลขที่ 157-2-19553-3 ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 63 รวมมูลค่า 520,830 บาท

 

A) รพ.และสถานพยาบาล กรุงเทพและปริมณฑล รวม 187,930 บาท บาท

1.รพ.ทันตกรรมฯ ม.มหิดล ศาลายา 28,600 บาท

2.ศูนย์สาธารณสุข บึงกุ่ม50  10,000 บาท

3.รพ.พระมงกุฎเกล้า 70,000 บาท

4.รพ.พระนั่งเกล้า 50,000 บาท

5.รพ.ปทุมธานี 27,400 บาท

6.ภานพคลินิกเวชกรรม 1,930 บาท

 

B) รพ.และสถานพยาบาล ต่างจังหวัด  รวม 338,900 บาท

1) รพ.บ้านนา จ.นครนายก  35,000 บาท

2) รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี  40,140 บาท

3) สนง.สธ.จ.เพชรบุรี 40,460 บาท

4) รพ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 17,500 บาท

5) รพ.สนม จ.สุรินทร์ 31,500 บาท

6) รพ. ป่าตอง จ.ภูเก็ต 31,750 บาท

7) รพ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 19,500 บาท

8) รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 23,500 บาท

9) รพ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 29,000 บาท

10) รพ.สต. หนองน้ำแดง จ.นครราชสีมา 8,000 บาท

11) รพ.สต. ขนงพระใต้ จ.นครราชสีมา 10,500 บาท

12) รพ.สต.คลองตะแบก จ.นครราชสีมา 4,100 บาท

13) รพ.สต.หนองจอก จ.นครราชสีมา 4,100 บาท

14) รพ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 22,450 บาท

15) รพ.สต.ชะแล้ จ.สงขลา 21,400 บาท