สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า ร่วมกับ UOB Bank จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.- 17.30 น. ณ ห้องอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

          ยกระดับธุรกิจไทย ก้าวไกลไปกับ Alibaba โดย วิทยากร..คุณชภัฏศา บุพทักษิณ (นุ้ย) ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญ ALIBABA.COM Feyverly Co., Ltd. ให้ความรู้เกี่ยวกับ ecommerce แนะนำการสมัครใช้ Alibaba รวมถึง ทำ workshop เป็นรายบุคคล สอนการลงสินค้าขึ้นขายบน Alibaba. และ Biz Smart  โดยคุณพิษณุ หิรัญพฤกษณ์ BB Senior Team Leader3