สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และพิธีมอบรางวัลเรียนดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน และ ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่/รางวัลต่างๆ 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีไหว้ครู และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ สนาม ปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามแนบ กดอ่านที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7 /2563 ห้อง VIP 6 สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

อ่านรายงานที่นี่

อ่านเพิ่มเติม: รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 /2563

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4 /2563 ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

อ่านรายงานที่นี่