เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีเคารพธงชาติและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช และ บริเวณศาลาประดิษฐานพระพุทธวจนปัญญา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเคารพธงชาติและพิธีทำบุญตักบาตร

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนมัธยมวัดวชิราลงกรณวราราม โรงเรียนบ้านเขาวง โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง โรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร) พร้อมทั้งสมทบทุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำแดง 10,500 บาท สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น  1,350,015.50 บาท

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณถนนหน้าอาคารนวมินทราธิราช และหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีบุญเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารนวมินทราธิราช จากนั้นเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ รักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นงานพิธีอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม: พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

          เมื่อวันนี้ 20 ตุลาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีพิธีสมโภชพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ณ ศาลาประดิษฐาน บริเวณสวนน้ำตกสายม่าน โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้เดินทางมาทำพิธีเบิกพระเนตรและแป้งเจิม พระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้รอบฐานองค์พระ พร้อมแจกวัตถุมงคล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือ สมเด็จวัดระฆัง ให้กับผู้เข้าร่วมงานในพิธีสมโภชวันนี้ จากนั้นเข้าสู่พิธีการบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ภายหลังพิธีสงฆ์เสร็จสิ้น ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้มีส่วนสำคัญในการจัดสร้างพระพุทธวจนะปัญญา ได้แก่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสมโภชพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มอบหมายให้สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนสถาบันร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมี พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนวางพานพุ่ม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านเพิ่มเติม: จุดเทียนถวายพระพรชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9