เพื่อสร้างความสามัคคีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของนิด้า ทุกคณะ ทุกสมาคม ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก วันที่ 18 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: งานสังสรรค์ นิด้า เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560

เพื่อสร้างความสามัคคีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของนิด้า ทุกคณะ ทุกสมาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: งานนิด้าเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากวัดสุวรรณประสิทธิ์ และร่วมลงนามถวายพระพร บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตร/ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ , สำนักงานเขตคันนายาว , สำนักการระบายน้ำ , สำนักสิ่งแวดล้อม , กองสวนน้ำบึงกุ่ม , โรงเรียนคันนายาว , ร้อย รส. ร.12 พัน.3 รอ. , สถานีตำรวจบางชัน , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคันนายาว และชุมชนในเขตคันนายาว จัดพิธีเปิดโครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน 9,999 ดอก ซึ่งสถาบัน ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าฯ คณาจารย์ บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม: ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก