สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และพิธีไหว้ครูประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และพิธีไหว้ครูประจำปี 2559

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ    ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “สภาสถาบันพบประชาคม” โดยมีงาน จะมีการแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน บทบาท อำนาจหน้าที่หลัก มีการสรุปผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน และมติสภาสถาบันที่สำคัญในด้านต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ในวันดังกล่าว ท่านนายกสภาสถาบัน รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา จะได้แถลงวิสัยทัศน์ของสภาสถาบัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังความคาดหวัง และความคิดเห็นของประชาคมต่ออนาคตนิด้าด้วย ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: สภาสถาบันพบประชาคม

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าคณะรัฐประศาสนศาสตร์   “One Happy Family GSPA ครอบครัวสุขสันต์ วันคืนสู่เหย้า”  เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ นิด้า 

อ่านเพิ่มเติม: คืนสู่เหย้า คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

อ่านเพิ่มเติม: สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมาคมฯ  ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (NIDA King”s Cup) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน