สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยในภาคเช้ามีพิธีทำบุญทางพุทธศาสนาโดยมี ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ภายในงานมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในร่วมแสดงความยินดี ช่วงบ่ายมีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก” (Development Administration in The Context of Global Change and Dynamism) โดยมี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ดร.ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ดร.เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (ยุค ศรีอาริยะ) รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร ร่วมการเสวนา และ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 “NIDA King’s Cup Golf 2016” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกอล์ฟ ปัญญารามอินทรา กม.9 กรุงเทพฯ Shotgun Start เวลา 12.00 น.โดยในปีนี้ ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คือ คุณบุษบา พิบูลชล อุปนายกสมาคมฯ และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประจำปีนี้ ได้แก่ ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม: NIDA King’s Cup Golf 2016

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมาคมฯ  ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งจัดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน