เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 “NIDA King’s Cup Golf 2016” เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกอล์ฟ ปัญญารามอินทรา กม.9 กรุงเทพฯ Shotgun Start เวลา 12.00 น.โดยในปีนี้ ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คือ คุณบุษบา พิบูลชล อุปนายกสมาคมฯ และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประจำปีนี้ ได้แก่ ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม: NIDA King’s Cup Golf 2016

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และพิธีไหว้ครูประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น และพิธีไหว้ครูประจำปี 2559

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมาคมฯ  ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งจัดแข่งขันไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

นายสุมิตร เพชราภิรัชต์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ    ได้เข้าร่วมกิจกรรม  “สภาสถาบันพบประชาคม” โดยมีงาน จะมีการแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน บทบาท อำนาจหน้าที่หลัก มีการสรุปผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน และมติสภาสถาบันที่สำคัญในด้านต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ในวันดังกล่าว ท่านนายกสภาสถาบัน รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา จะได้แถลงวิสัยทัศน์ของสภาสถาบัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังความคาดหวัง และความคิดเห็นของประชาคมต่ออนาคตนิด้าด้วย ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: สภาสถาบันพบประชาคม