สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

อ่านเพิ่มเติม: สมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมลงนามถวายพระพร

สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าคณะรัฐประศาสนศาสตร์   “One Happy Family GSPA ครอบครัวสุขสันต์ วันคืนสู่เหย้า”  เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ นิด้า 

อ่านเพิ่มเติม: คืนสู่เหย้า คณะรัฐประศาสนศาสตร์

          สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานร้านกาชาดนิด้า ครั้งที่ 1 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณการจัดกิจกรรมกาชาดนิด้า  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน  2559 ณ สวนน้ำพัฒนธารา นิด้า

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ร้านกาชาดนิด้า สพบ.

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความปลื้มปิติยินดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น   ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมาคมฯ  ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (NIDA King”s Cup) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

อ่านเพิ่มเติม: ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 17.09 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา พระพุทธรูปประจำสถาบัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อองค์พระ และมีพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษร พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธวจนะปัญญา